Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg bij het samenstellen van de inhoud van onze publicaties, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (in de loop van de tijd) verouderd of incorrect (of niet langer accuraat) is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens van de website (s) en in brochures, flyers, advertenties en andere publicaties. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Rho-Delta Advanced & Consumer Products B.V. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door inhoud van derden op onze websites. We behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring te wijzigen of aan te vullen.