Privacyverklaring Rho-Delta Advanced & Consumer Products B.V.
Versie 1.0

 

Via de website www.rho-delta.nl van Rho-Delta Advanced & Consumer Products B.V., hierna te noemen “Rho-Delta”, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Rho-Delta acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd

 

Contactgegevens
Rho-Delta Advanced & Consumer Products B.V.
Villa California Building
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Tel. 010-479 66 88 (werkdagen 09.00 – 17.00)
Email: privacy@rho-delta.nl
KVK nummer: 24145961.
BTW nummer: NL007159183B01

 

Welke persoonsgegevens van jou verwerken we?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 

• Voor- en achternaam
• Factuuradres
• Bezorgadres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IBAN
• BIC
• KVK nummer
• BTW nummer
• Bestelde producten
• Eventuele retouren
• Gegevens van en over contactmomenten
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je aangegeven hebt met ons zaken te willen doen. Dit doen we om:

 

• Bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken
• Te kunnen reageren op een vraag of verzoek
• Te voldoen aan wet- en regelgeving
• Je de nieuwsbrief te doen toekomen

 

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?
Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 

• Bij het verwerken van een verzoek om klant te worden baseren we ons op de noodzakelijkheid voor het gaan sluiten en uitvoeren van een overeenkomst
• Bij het verwerken van een bestelling baseren we ons op de noodzakelijkheid voor het gaan sluiten en uitvoeren van een overeenkomst
• Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op de door jou gegevens toestemming tot het moment dat jij jezelf via opt-out uitschrijft
• Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op de door jou gegeven toestemming
• Bij het sturen van de nieuwsbrief baseren we ons op de door jou gegevens toestemming tot het moment dat jij jezelf via opt-out uitschrijft

 

Welke persoonsgegevens van jou verwerken we?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 

• Voor- en achternaam
• Factuuradres
• Bezorgadres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IBAN
• BIC
• KVK nummer
• BTW nummer
• Bestelde producten
• Eventuele retouren
• Gegevens van en over contactmomenten
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld:

 

• Als je bij ons een account hebt bewaren we persoonsgegevens zo lang je gebruik wilt maken van je account. Wil je dit niet meer, dan worden je persoonsgegevens per direct verwijderd
• Als je bij ons een bestelling plaatst bewaren we je persoonsgegevens gedurende een periode van 7 jaar vanwege de fiscale wetgeving. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd
• Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitsysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd
• Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren je persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is. Schrijf je je uit dan worden jouw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief per direct verwijderd
• Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Daar worden jouw persoonsgegevens verwijderd tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog 1 jaar te bewaren, omdat er wellicht binnenkort een nieuwe vacature beschikbaar komt. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens

 

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en we zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de levering van door jou bestelde producten. In dit laatste geval schakelen wij derde partijen in bij het uitvoeren van een bestelling, het regelen van de verzending, het uitvoeren van een kredietcheck en andere veiligheidscontroles. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

 

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@rho-delta.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, wordt je paspoortkopie verwijderd.

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@rho-delta.nl

 

Rho-Delta heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

• Inzet van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewalls, etc.
• TLS/SSL: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@rho-delta.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

 

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Rho-Delta tussen zit.

 

Geldt dit ook voor websites van derden?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar rho-delta.nl. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Hoe kun je een klacht over ons indienen?
Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@rho-delta.nl. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe gaan jullie om met wijzigingen in deze privacyverklaring?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Wat als ik vragen heb?
Als je vragen hebt over je privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@rho-delta.nl.